fundaci�
1873 -Proclamació de la Primera República. Insurreccions cantonalistes al País Valencià.
1883 -Congrés del Partit Republicà Democràtic Federal. Projecte de Constitució de l'Estat Català.
1886 - Valentí Almirall publica Lo catalanisme.

- El periòdic L 'Arch de Sant Martí promou el Missatge a Manda per solidaritzar-se amb la lluita nacional irlandesa.
1897 - Missatge aS.M Jordi I, rei deis hel·lens per Palliberament de l’illa de Creta del domini turc.
1898 - Desastre colonial a Cuba i a les Filipines.
1901 - 24 detinguts en l'ofrena floral a l'estàtua de Rafael Casanova de l'Onze de Setembre.

- Fundado de l'Agrupació Catalanista La Reixa per a socórrer els catalanistes represaliats.
1903 - Creació del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria -CADCI-.

- Neix el setmanari satíric La Tralla.

- Elecció de Domènec Martí i Julià com a president de la Unió Catalanista.
1905 - Assalt al Cu-Cut! i a La Veu de Catalunya.
1906 - Enric Prat de la Riba publica La nacionalitat catalana.

- Neix Solidaritat Catalana.

- Es constitueix el Centre Nacionalista Republicà.
1907 - Francesc Macià elegit diputat per la circumscripció de les Borges Blanques.

- Formació de l'Associació Nacionalista Catalana.

1