fundaci�
15-02-2013
img noticia

CONVOCAT EL 8è PREMI LITERARI 7 LLETRES (Bases)

Dins la notícia podeu descarregar-vos les bases en pdf

 

 

1.- El Centre Municipal de Cultura de Cervera, el Consell Comarcal de la Segarra i la Fundació Manuel de Pedrolo convoquen la 8a edició del premi 7lletres, que premiarà un recull de 7 relats de temàtica lliure.

 

2.- Poden optar al premi de relats 7lletres tots els escriptors i escriptores majors d’edat que ho desitgin, sigui quina sigui la seva nacionalitat o procedència, sempre que les obres que presentin s’ajustin al concepte de relat, estiguin escrites en llengua catalana, siguin originals, inèdites i no hagin estat premiades en cap altre concurs. Els autors es comprometen a no retirar-se abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

3.- Les obres presentades, que inclouen els set relats, han de tenir una extensió mínima de 77 fulls, i una extensió màxima de 177 fulls, DIN A4, mecanografiats o impresos a doble espai (aproximadament 30 línies de 70 espais), enquadernats i numerats.

 

4.- Els originals hauran d’ésser presentats en cinc còpies en què hi constarà només el títol de l’obra, juntament amb una plica amb la identitat de l’autor, dins d’un sobre tancat amb la indicació “7è premi literari 7lletres” i el títol de l’obra presentada. Les obres s’hauran de lliurar o enviar a l’adreça del Centre Municipal de Cultura (carrer Major,115, 2n - 25200 Cervera).

 

5.- El premi consistirà en una dotació econòmica i en l’edició del recull de relats premiat. L’obra premiada serà publicada per Pagès editors, després de la signatura del contracte corresponent amb l’autor, segons la llei vigent. La dotació econòmica del premi serà de 7.000 euros. L’obra guanyadora serà presentada en primer lloc a la comarca de la Segarra.

 

6.- El lliurament o enviament d’originals serà fins el 13 de maig de 2013 a les 14.00 hores. Es podran retirar els originals no seleccionats per a la seva publicació a partir de 15 dies de la proclamació del premi i fins el 30 de setembre de 2012. Donat el cas que no siguin retirats en aquest termini, els originals es destruiran.

 

7.- La resolució i lliurament del premi serà el dissabte 6 de juliol de 2013 en el transcurs d’una festa literàri.

 

8.- El jurat estarà format per 5 persones: Miquel de Palol, Cèlia Sànchez-Mústic, Xavier Vidal escriptors; Ramon Badia, editor, i Eloi Planes, professor de secundària, que actuarà com a secretari amb veu i vot.

 

9.- El premi es donarà a una sola obra i es podrà declarar desert si el jurat així ho decideix.

 

10.- Cada vegada que es publiqui el treball premiat caldrà fer constar que és una obra guanyadora del premi literari 7lletres.

 

11.- La participació en el premi comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 

 

12.- En cas de dubte, buit o necessitat d’interpretació, prevaldrà la resolució que en facin pública les institucions convocants.http://7lletres.org/pdf/Bases8.pdf

Tornar a la pàgina inicial Veure altres notícies